Restaureerimine

Hauatähiste ennistamine, puhastamine, konserveerimine

See on üsnagi lai valdkond, mis hõlmab endas raidkirjade puhastamist, värvimist, poleerpindade puhastamist, hauatähiste loodimist, marmori, lubjakivi (paekivi), dolomiidi, liivakivi puhastamist, parendamist ja ennistamist. Lihtsamaid töid saab teha kalmistul, siiski on parem, kui lahtine, näiteks lubjakivist hauatähis restaureerida kivitöökojas.

Kui Teil on kalmistul purunenud või muidu halvas olukorras vana hauatähis, on soovitav ühendust võtta kohaliku omavalitsuse ametnikuga, kes vastutab heakorra eest. Kui osavald planeerib kalmistul hauatähiste restaureerimist, on võimalik see objekt järgmisel aastal töösse võtta. Alati võib abi ja juhendust küsida otse restauraator Aigor Soikalt.

Vanemaid, kui 60 aastat tagasi valminud hauatähiseid võib taastada vaid Muinsuskaitsega konsulteerinult. Kiviristide ja trapetsiaalsete hauaplaatide restaureerimist võib teostada vaid vastava tegevusloa omaja.

Muinsuskaitsega kooskõlastatud töödega on osaühing tegelenud aastast 2012. Restaureeritud on hauatähiseid enamusel Hiiumaa aga ka Saaremaa ja Läänemaa kalmistutel. Seni suurim töö on 2020 aasta oktoobris lõpetatud Rooslepa vana kalmistu osa, kus on restaureeritud 420 hauatähist.

OÜ Soikka omab Muinsuskaitseameti tegevusluba E643/2012. Kunstimälestiste- kivist hauatähiste ja ajaloomälestiste- kivist hauatähiste konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine ning konserveerimine ja restaureerimine.

Muinsuskaitse inspektor Katrin Koit +3725248184