Raidkirjad

Põhilised raieviisid on sisseraie (tähed heledad, kivi pinnast sügavamad) ja reljeefraie (tähed tumedad, pind tähe ümber heledam ja madalam). Kasutatakse ka segavarianti, kus perekonnanimi on reljeefne ja eesnimed ning daatumid sisse raiutud.
Tähti võib raiuda mehaanilisel teel, ehk käsitsi, mille puhul raie pind jääb tihedam, heledam, seega ka vetikakindlam. Liivapritsiga tehakse tänapäeval enamus hauakive ja piisava süvistamise korral on ka see raieviis väga hästi loetav ja vastupidav.Tähekuju valikul tuleks arvestada, et liivapritsi raie korral võib kasutada kõiki fonte, mida pakub ka teie enda arvuti. Kui soovite enne kivi lõplikku valmimist näha kavandeid, tuleb teil edastada meile oma e-posti aadress. Kavandi tegemine on tasuline. Käsitsi raiumise puhul on tegemist siiski puhtalt kalligraafilise lahendusega ja kehtivad jämedalt võttes kolm tähekuju: trüki, kirja -või gooti ehk piiblikirja tähed. Ülejäänu osas tuleb teil usaldada kogenud meistrit, kes lähtuvalt kivitooriku suurusest, kujust ja toonist valib sobiva lahenduse, arvestades kõiki litoglüptika reegleid. Kavandit käsiraide puhul ei tehta. Sama jutt kehtib ka ornamentide kohta.