"KOGEMUSED, KUNST, VILUMUS, VÄÄRIKUS"

Hauakivid

Villamaa kiviraidur on kiviraiumisega tegelenud aastast 1990. Kuipalju on kulunud rauda ja kuipalju kivi, pole teada. Teada on vaid, et veel pole olnud rahulolematut töö tellijat. Mälestuseks püstitatav kivi nõuab isiklikku lähenemist, seega- võtkem  aega!

Restaureerimine

Hauatähiste ennistamine, puhastamine, konserveerimine

Hauapiirded

Kõik hinnad sisaldavad valmis hauaplatsi koos täitega.

Ülevaade

Previous
Hauapiirded

Hauapiirded

Restaureerimine

Restaureerimine

Hauakivid

Hauakivid Villamaa kiviraidur on kiviraiumisega tegelenud aastast 1990. Kuipalju on kulunud rauda ja kuipalju kivi, pole teada. Teada on vaid, et veel pole olnud rahulolematut töö tellijat. Mälestuseks püstitatav kivi nõuab isiklikku lähenemist, seega- võtkem ...

Ornamendid

Ornamendid