Restaureerimine

Hauatähiste ennistamine, puhastamine, konserveerimine

See on üsnagi lai valdkond, mis hõlmab endas raidkirjade puhastamist, värvimist, poleerpindade puhastamist, hauatähiste loodimist, marmori, lubjakivi (paekivi), dolomiidi, liivakivi puhastamist, parendamist ja ennistamist. Lihtsamaid töid saab teha kalmistul, siiski on parem, kui lahtine, näiteks lubjakivist hauatähis restaureerida kivitöökojas.

Vanemaid, kui 60 aastat tagasi valminud hauatähiseid võib taastada vaid Muinsuskaitsega konsulteerinult. Kiviristide ja trapetsiaalsete hauaplaatide restaureerimist võib teostada vaid vastava tegevusloa omaja.

OÜ Soikka omab Muinsuskaitseameti tegevusluba E643/2012. Kunstimälestiste- kivist hauatähiste ja ajaloomälestiste- kivist hauatähiste konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine ning konserveerimine ja restaureerimine.

Muinsuskaitse inspektor Dan Lukas +3725248184